عکس های پروژهمشخصات پروژه

مراحل خاکبرداری پروژه 15 خرداد - ساری

عملیات اجرای سازه نگهبان پروژه 15 خرداد – ساری

  • عمليات خاکبرداری و اجرای سازه نگهبان
  • محل پروژه: ساری
  • کارفرما: آقای مهندس خلیلی و شرکاء
  • سال اتمام : 1393