عکس های پروژهمشخصات پروژه

استقرار دستگاه دریل واگن بر روی کامیون جهت انجام حفاری در ارتفاع - پروژه برج ائل گلی تبریز.

حفاری با دستگاه دریل واگن در برج ائل گلی – تبریز

  • عمليات خاکبرداری و اجرای سازه نگهبان
  • محل پروژه: تبریز
  • کارفرما: شرکت سابير بين الملل
  • سال اتمام : 1390