عکس های پروژهمشخصات پروژه

انجام حفاری های اکتشافی در معدن سرب و روی گل تپه – زنجان

  • انجام حفاری های اکتشافی
  • محل پروژه: استان زنجان
  • کارفرما: شرکت صنعتی و معدنی طوس
  • سال اتمام: 1387