عکس های پروژهمشخصات پروژه

اجرای عملیات انکراژ در پروژه مرزداران با استفاده از 6 دستگاه دریل واگن – رکورد روزانه عملیات حفاری و تزریق سیمان در شرکت رادپی معادل 999 متر در پروژه مرزداران است.

خاکبرداری از کف گود بوسیله نوار نقاله در مجتمع تجاری – ورزشی مرزداران

پنل برداری در مجتمع تجاری – ورزشی مرزداران

حفاری و جاگذاری استرند در مجتمع تجاری – ورزشی مرزداران

نصب سولجر در مجتمع تجاری – ورزشی مرزداران

رگلاژ و مش بندی در مجتمع تجاری – ورزشی مرزداران

خاکبرداری در مجتمع تجاری – ورزشی مرزداران

  • عمليات طراحی و اجرای سازه نگهبان
  • محل پروژه: تهران
  • کارفرما: آقای محسن خلعتبری
  • سال اتمام: 1395