عکس های پروژهمشخصات پروژه

پروژه عملیات طراحی و اجرای سازه نگهبان مجتمع تجاری سما- تهران

عملیات طراحی و اجرای سازه نگهبان پروژه مجتمع تجاری سما – صعوبت اجرای کار با توجه به نشت آب به داخل گود.

عملیات طراحی و اجرای سازه نگهبان پروژه مجتمع تجاری سما

  • عمليات طراحی و اجرای سازه نگهبان
  • محل پروژه: تهران
  • کارفرما: آقای امیر سماواتی
  • سال اتمام: 1394
  • این پروژه با مشارکت مهندسین مشاور اندیشه خاک سازه طراحی و اجرا شده است.