عکس های پروژهمشخصات پروژه

پروژه خاکبرداری , طراحی واجرای سازه نگهبان پروژه هتل نصرت – تهران

با توجه به همجواری ساختمانهای فرسوده و قدیمی در قسمت غربی, عملیات پایدارسازی با دقت و حساسیت بسیار زیاد طراحی و اجرا شده است.

  • عمليات خاکبـرداری طراحی و اجرای سازه نگهبان
  • محل پروژه: تهران
  • کارفرما: آقای حاج محمد اکبر خواه و شرکاء
  • سال اتمام: 1393