عکس های پروژهمشخصات پروژه

عمليات گودبرداری و اجرای سازه نگهبان پروژه هتل فرشته پاسارگاد با عمق نهایی 73 متر در آبرفتهای شمال تهران ( الهیه ) به روش انکراژ و نيلينگ با موفقیت کامل توسط شرکت رادپی قائم اجرا شده است .این پروژه با توجه به عمق گود برداری , وضعیت زمین شناسی و همچنین ساختمانهای بلند مرتبه همجوار , در واقع یکی از شاهکارهای جهانی در ارتباط با خدمات مهندسی ژئوتکنیک به شمار می رود.

  • عمليات خاکبرداری و اجرای سازه نگهبان
  • محل پروژه: تهران
  • کارفرما: شركت هتل فرشته پاسارگاد
  • مشاور: شرکت اندیشه خاک سازه
  • سال اتمام: 1391