عکس های پروژهمشخصات پروژه

انتقال دستگاه حفاری به ارتفاعات سبز کوه در استان چهار محال و بختیاری جهت حفاری گمانه های اکتشافی.

  • مطالعات ژئوتكنيك مرحله دوم
  • محل پروژه: استان چهارمحال و بختیاری
  • کارفرما: موسسه ساحل
  • سال اتمام: 1386