عکس های پروژهمشخصات پروژه

نمای دور از کارگاه سد چغاخور – اجرای پرده آببند به روش حفاری و تزریق سیمان در تکیه گاه چپ. فصل بهار

نمای دور از کارگاه سد چغاخور – اجرای پرده آببند به روش حفاری و تزریق سیمان در حاشیه شمالی دریاچه سد . فصل بهار

کارگاه سد چغاخور – اجرای عملیات حفاری و تزریق سیمان همزمان با بارش سنگین برف . زمستان 85

کارگاه سد چغاخور – اجرای عملیات حفاری و تزریق سیمان همزمان با بارش سنگین برف . زمستان 85

  • عمليات حفاري و تزريق پرده آببند - فاز 1
  • محل پروژه: استان چهارمحال بختیاری
  • کارفرما: شرکت سرداب ميانکوه
  • سال اتمام: 1385