عکس های پروژهمشخصات پروژه

حفاری گمانه های ابزار دقیق با قطر 127 میلی متر در راک فیل و پوسته سد گاران – مریوان.

  • محل پروژه: مریوان
  • کارفرما: موسسه جواد الا ئمـه
  • سال اتمام: 1388