عکس های پروژهمشخصات پروژه

حفاری گمانه های مطالعات ژئوتکنیک سد خنچه - کاشان

انجام آزمایش لوژن در پروژه مطالعات ژئوتکنیک سد خنچه - کاشان

  • مطالعات ژئوتكنيك مرحله دوم
  • محل پروژه: استان اصفهان
  • کارفرما: شرکت پژوهش عمران راهوار
  • سال اتمام: 1388