عکس های پروژهمشخصات پروژه

مطالعات ژئوتکنیک کارخانه طلای زرشوران - تکاب

مطالعات ژئوتکنیک کارخانه طلای زرشوران – تکاب

مطالعات ژئوتکنیک کارخانه طلای زرشوران ( محل اجرای پروژه) – تکاب

  • حفاری گمانه های اکتشافی
  • محل پروژه: استان زنجان
  • کارفرما: شرکت پارس کانی
  • سال اتمام: 1392